Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục (Quảng cáo)

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

V/v giải quyết đơn của ông Võ Thành Sơn ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn của ông Lê Văn Em ở thị trấn Tuy Phước

V/v giải quyết đơn nặc danh phản ánh việc xây dựng lấn chiếm đường đi tại xã Phước Lộc

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Khánh ở xã Phước Hiệp

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Đồng Sửu Hiếu ở xã Phước Hiệp

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ ở xã Phước Hiệp

V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Minh Đồng ở thôn Tư Cung, xã Phước Thắng (lần hai)

V/v phúc đáp, trả lời đơn của bà Lê Thị Xuân Lang ở xã Phước Hòa

 V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Chính ở xã Phước Hòa

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tranh ở xã Phước Hòa

 V/v phúc đáp, trả lời đơn của bà Lê Thị Kiều My ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn của ông Lê Văn Em ở thị trấn Tuy Phước (Văn bản nhắc nhở lần 1)

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Giáo ở thị trấn Diêu Trì

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phong ở xã Phước Thuận

V/v giải quyết đơn của ông Ngô Tám và 9 công dân ở xã Phước Hòa (Văn bản nhắc nhở lần 1)

V/v giải quyết đơn của bà Phạm Thị Thanh Xuân ở xã Phước Hòa (Văn bản nhắc nhở lần 1)

V/v giải quyết đơn của ông Trần Can ở xã Phước An

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Phạm Văn Nhị và một số công dân ở xã Phước Thuận

V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Thanh Bình ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận

V/v phúc đáp đơn của ông Võ Kim Tới và một số công dân ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An

TB V/v không thụ lý giải quyết tố cáo một số cán bộ liên quan trong việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Hằng ở thị trấn Diêu Trì

V/v giải quyết đơn nặc danh kiến nghị di dời chợ tự phát tại thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn của ông Lê Kim Đính, thường trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã PhướcLộc

V/v chuyển đơn của ông Trần Văn An và một số công dân ở thị trấn Diêu Trì

V/v giải quyết đơn nặc danh công dân thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc

V/v phúc đáp đơn của bà Lê Thị Hà, thường trú tại thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Giáo ở thị trấn Diêu Trì

V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Luân và một số công dân ở xã Phước Thuận

BC Kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hữu (Địa chỉ: Km 1216+ 754 Quốc lộ 1A thuộc thôn Trung Thành, xã Phước Lộc)

V/v phúc đáp, trả lời của bà Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Diêu Trì

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Lê Cảnh Vinh ở xã Phước Hòa

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Võ Xuân Tiến ở xã Phước Quang

V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Văn Minh và bà Lê Thị Huệ

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Lê Văn Tài ở xã Phước Hòa

V/v phúc đáp, trả lời của ông Nguyễn Thành Ngân ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phong ở xã Phước Thuận

V/v giải quyết đơn của ông Châu Văn Minh ở phường Bình Định- TX An Nhơn

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Giáo ở thị trấn Diêu Trì

V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Chuyện, thường trú tại thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn

V/v giải quyết đơn của ông Châu Văn Minh ở phường Bình Định- TX An Nhơn

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Trần Văn Lập ở xã Phước Sơn

V/v giải quyết đơn kiến nghị của công dân tại xã Phước Thành

V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Ngọc Anh, thường trú tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp

V/v phúc đáp, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hữu ở thị trấn Diêu Trì

V/v trả lời đơn của bà Phạm Thị Hồng ở xã Phước Thắng

V/v giải quyết đơn nặc danh những hộ dân ở thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn của ông Phan Tự Long ở xã Phước Nghĩa

V/v giải quyết đơn của ông Lê Thanh Bình ở xã Phước Thuận (Văn bản nhắc nhở lần 1)

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hữu ở số nhà 14, đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước (lần đầu)

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Phương ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (lần đầu)

V/v giải quyết đơn của ông Trịnh Văn Minh và bà Lê Thị Huệ ở thành phố Hà Nội (văn bản nhắc nhở lần 1)

V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tánh, thường trú tại thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Trần Thanh Hà ở xã Phước An

V/v thụ lý, giải quyết đơn của bà Phạm Thị Minh Châu ở xã Phước Lộc

V/v trả lời đơn của bà Hà Thị Chín ở xã Phước Hiệp

V/v phúc đáp trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Miên ở thị trấn Diêu Trì

V/v trả lời đơn cảu ông Huỳnh Văn Nhân và một số hộ dân sống xung quanh HTX cơ giới 1/5, thị trấn Tuy Phước

V/v trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Quý ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết khiếu nại trong việc cấp GCN QSD đất tại thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước liên quan dự án nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 640

V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Minh và một số bà con gióa dân giáo xứ Công Chánh ở thị trấn Tuy Phước

V/v trả lời đơn của ông Võ Đại Minh và một số công dân ở xã Phước Sơn

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phi Loan ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Võ Thành Sơn ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hữu

V/v phúc đáp đơn của ông Võ Kim Tới và một số công dân ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Huỳnh Hồng Đô ở xã Phước Lộc

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Võ Thị Trừu ở xã Phước Thuận

V/v phúc đáp, trả lời nội dung đơn cảu ông Trương Văn Đẩu ở xã Phước Hiệp

V/v phúc đáp, trả lời nội dung đơn của bà Thái Thị Kim Loan ở xã Phước An

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Lê Thanh Bình ở xã Phước Thuận

V/v giải quyết đơn của ông Lê Văn Thoại ở thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang và đơn xin tu bổ mồ mả của ông Nguyễn Văn Mẫn ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng

V/v phúc đáp đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kim Phụng

V/v phúc đáp đơn cứu xét của bà Nguyễn Thị Bảy và một số hộ dân ở thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa

V/v phúc đáp đơn của ông Nguyễn Trí, bà Thái Thị Loan và một số hộ dân ở thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa

BC Kết quả giải quyết đơn của ông Đào Văn Nha ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Đinh Hồng Sơn ở xã Phước Hiệp

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Hồ Tư Hải ở xã Phước Lộc

Phúc đáp, trả lời của ông Nguyễn Ngọc Minh và một số bà con giáo dân Giáo xứ Công Chánh, thị trấn Tuy Phước

Phúc đáp nội dung đơn của ông Nguyễn Vũ ở xã Phước Quang

V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Minh Châu ở xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Sửu ở xã Phước Lộc

BC kết quả giải quyết đơn của bà Thái Thị Kim Loan ở thôn Quy Hội, xã Phước An

Phúc đáp đơn kiến nghị của ông Hồ Văn Cường và một số hộ dân ở thôn Bình Thái, xã Phước Thuận

BC Kết quả giải quyết đơn tố cáo nặc danh của một số công dân ở xã Phước Quang

V/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Kim Đính ở thị trấn Tuy Phước

Giải quyết đơn của bà Hồ Thị Tiệm ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc

BC Kết quả giải quyết đơn của ông Võ Thành Nhơn ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Trương Văn Đẩu ở xã Phước Hiệp

Phúc đáp, trả lời nội dung của bà Nguyễn Thị Lê Kiểng và một số hộ dân ở thị trấn Tuy Phước

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Anh Tuấn ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Phúc đáp đơn kiến nghị của ông Lê Văn Chương và một số hộ dân ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận

Phúc đáp nội dung đơn đề ngày 20/6/2016 của bà Trần Thị Vân ở xã Phước Lộc

Phúc đáp nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Phước Hưng

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn đề ngày 06/7/2016 của bà Trần Thị Vân ở xã Phước Lộc

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thành ở thị trấn Diêu Trì

V/v thụ lý, giải quyết đơn của ông Huỳnh Hồng Đô ở xã Phước Lộc

V/v thụ lý, giải quyết đơn của bà Lê Thị Sửu ở xã Phước Lộc

Phúc đáp đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Đông và một số hộ dân ở xã Phước Thành

Trả lời nội dung đơn của ông Phạm Ngọc Ẩn ở thị trấn Tuy Phước

V/v giải quyết đơn của bà Hồ Thị Tiệm ở xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Nghĩa ở xã Phước Nghĩa

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Duy Thuận ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn khiếu nghị của ông Lê Văn Chương và một số hộ dân ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận

Phúc đáp Phiếu chuyển số 623/TTr-KT ngày 18/7/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính

Phúc đáp, trả lời đơn của ông Lê Anh Tuấn ở xã Phước Lộc

Phúc đáp trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Minh và một số giáo dân Giáo xứ Công Chánh, thị trấn Tuy Phước

Phúc đáp Phiếu chuyển đơn số 158/PC-PLVN của Báo Pháp luật Việt Nam

Phúc đáp đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hồng, thường trú tại thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước

Quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Thái Thị Kim Loan ở thôn Quy Hội, xã Phước An (lần 2)

V/v giải quyết đơn của bà Hồ Thị Tiệm xã Phước Lộc

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Nhẫn, địa chỉ số 01 lê Lai, thành phố Quy Nhơn

BC Kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Duy Thuận, ở thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Minh và một số bà con giáo dân giáo xứ Công Chánh ở thị trấn Tuy Phước

V/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Lưu Thủy ở xã Phước An

QĐ V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Đẩu thường trú tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp (lần hai)

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Man Đức Thọ và một số hộ dân ở xã Phước Quang

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của bà Dương Thị Kim Hương xã Phước Lộc

Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Phương ở xã Phước Lộc

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Trần Gia Thắng ở thôn Phục Thiện, xã Phước Quang

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Hùng ở xã Phước Lộc

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Minh Định xã Phước Lộc

Phúc đáp đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng, thường trú tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa

Giải quyết nội dung đơn của ông Trương Văn Đẩu ở xã Phước Hiệp

Phúc đáp đơn của bà Đặng Thị Hà và một số hộ dân ở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước

Phúc đáp đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ư, thường trú tại thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa

Thụ lý, giải quyết đơn của một số công dân ở xã Phước Lộc

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đen ở xã Phước Lộc

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường ở xã Phước Hòa

Phúc đáp, trả lời nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Hùng ở xã Phước Hòa

Phúc đáp nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Thúy Hà ở xã Phước Sơn

Giải quyết đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Tám thường trú thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì

Thụ lý, giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Hữu Hùng ở xã Phước Lộc

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Võ Thanh Lâm ở xã Phước Quang

Thụ lý, giải quyết đơn của ông Trương Văn Đẩu ở xã Phước Hiệp

Giải quyết đơn của các hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở do đầm, rung thi công công trình Quốc lộ 1A

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường

Giải quyết nội dung đơn của bà Võ Thị Năm ở xã Phước Thành

Giải quyết đơn của ông Hoàng Cát ở xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Xuân Mai và một số công dân ở thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Lưu Thủy ở xã Phước An

BC Kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhẫn, số 01 Lê Lai, thành phố Quy Nhơn

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thu Cúc ở thị xã An Nhơn

V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường

V/v phúc đáp đơn củ bà Nguyễn Thị Thu Cúc, thường trú tại xóm Thọ Phú, thôn Thọ Lộc, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Nhẫn ở thành phố Quy Nhơn

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành

V/v phúc đáp, trả lời nội dung đơn của bà Thái Thị Loan và một số công dân ở xã Phước Hòa

V/v phúc đáp, trả lời đơn của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường

V/v phúc đáp đơn của ông Trịnh Đình Thừa ở xã Phước Lộc

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Ngọc Thạnh ở thị trấn Tuy Phước

V/v phúc đáp đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Minh Châu, thường trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc

V/v phúc đáp nội dung đơn của ông Nguyễn Bình Sinh và một số hộ dân ở thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Trần Thị Vân ở xã Phước Lộc

V/v giải quyết đơn của ông Trần Anh Tuấn ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Hữu Thành

V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Văn Sạn và một số hộ dân ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An

V/v giải quyết đơn yêu cầu của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu Cúc ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Trần Thị Hậu ở thị trấn Tuy Phước

V/v giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Bích Hoa ở xã Phước Thuận

V/v phúc đáp nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Trinh, ở thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp

V/v phúc đáp đơn của bà Huỳnh Thị Cường và một số công dân ở thôn Bình Thái, xã Phước Thuận

V/v giải quyết đơn của bà Trần Lê Diệu Thanh Thủy ở thị trấn Diêu Trì

V/v phúc đáp nội dung đơn của ông Trương Văn Thành và một số công dân ở xã Phước Hòa

V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chơi ở xã Phước Lộc

V/v trả lời đơn của ông Trần Văn Minh ở TP.Quy Nhơn

V/v giải quyết, trả lời của bà Nguyễn Thị Trinh, ở thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp

V/v giải quyết, trả lời đơn của ông Đặng Cao Phong, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn

V/v giải quyết, trả lời đơn của ông Nguyễn Duy Thuận, ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa

 

 

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành
V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành
V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành
V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành

 

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành

 

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành

 

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành

 

V/v giải quyết nội dung đơn của ông Huỳnh Văn Diếu ở xã Phước Thành


     Thông báo

1. Thông báo: Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn về thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (lúc 07h30 ngày 18/8/2017) (tải tại đây).

2. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD-ĐT năm học 2016-2017 thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo huyện năm học 2016 – 2017 (tải tại đây)(Mọi thắc mắc xin liên hệ Bộ phận Tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trước ngày 15/8/2017 (Số ĐT liên hệ: 02563.633.503))

3. Hội đồng nhân dân huyện thông báo: Lịch giám sát tình hình quản lý hoạt động của các loại hình dịch vụ: Nhạc sống, karaoke, internet, nhà nghỉ trên địa bàn huyện (các cơ quan tải lịch giám sát và tài liệu tại đây)

4. Thông báo: Nghị quyết HĐND huyện khóa XI, kỳ họp thứ 04 và Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND huyện khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021 (tải tại đây)

5. Thông báo: Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước năm học 2016 – 2017(tải tại đây). Đề nghị các thí sinh trúng tuyển đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để lập hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ có bán tại Phòng Nội vụ huyện) và ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.

6. Thông báo: Thực hiện Chuyên mục “Công dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” năm 2017 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               57
  Số lượt truy cập: 4448978
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 0563.633366 Fax: 0563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)