Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND & UBND   vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đình Thuận Chủ tịch UBND thuannd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Hữu Tường Phó Chủ tịch UBND tuongth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Kỳ Quang Phó Chủ tịch UBND quangtk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch HĐND hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Xuân Phó Chủ tịch HĐND xuannn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Tô Minh Chánh Chánh Văn phòng chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Phó Chánh Văn phòng thuyntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Đào Duy Quốc Phó Chánh Văn phòng quocdd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Lê Thị Thanh Sương Chuyên viên suongltt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Võ Ngọc Cường Chuyên viên cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Võ Đăng Khoa Chuyên viên khoavd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Vương Hiệp Cường  Chuyên viên cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Trần Trọng Thiện Chuyên viên thientt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
14 Huỳnh Minh Khoa Chuyên viên khoahm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
15 Nguyễn Kim Phát Chuyên viên phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
II Phòng Nội Vụ   noivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đoàn Tấn Hiến Trưởng phòng hiendt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Cảnh P.Trưởng phòng canhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hiền P.Trưởng phòng hiennt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thái Chuyên viên thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Bản Chuyên viên bannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Vĩ Chuyên viên vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Hiệp Thương Cán bộ thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Anh Tân Chuyên viên tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
III Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội   laodongthuongbinhxh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Cao Hoàng Mộng Tiên Trưởng phòng tienchm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Lê Trường Sơn Phó Trưởng phòng sonlt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Cao Văn Ba Phó Trưởng phòng bacv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Thái Hồng Cán bộ honglt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Bích Liên Cán bộ lienhtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Qúi Chuyên viên quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IV Phòng Tài Chính - Kế Hoạch   taichinhkehoach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Trần Ngọc Chữ Trưởng phòng chutn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Hà Kim Thi Phó Trưởng phòng thihk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Kim Tưởng Phó Trưởng phòng tuongnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Xuân Cảnh Chuyên viên canhhx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Mỹ Cán bộ myht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Tô Lê Như Thục Chuyên viên thuctln@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
       
7 Lê Minh Đạt Chuyên viên datlm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Trần Bích Phượng Chuyên viên phuongtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Phạm Thị Hạnh Quỳnh Chuyên viên quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
V Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   nongnghiepptnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Phan Văn Khiêm Trưởng phòng khiempv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quang Ân Phó Trưởng phòng anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Cao Văn Trung Phó Trưởng phòng trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Hiền Chuyên viên hiennh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Trần Duy Tranh Chuyên viên tranhtd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Tám Chuyên viên tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kinh tế và Hạ tầng   kinhtehatang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Ngọc Cang Trưởng phòng cangvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
       
2 Vũ Tiến Hiệp Phó Trưởng phòng hiepvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Văn Nhựt Chuyên viên nhuttv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Phạm Lê Tích Hòa Chuyên viên hoaplt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Văn Thịnh Chuyên viên thinhlv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Chung Chuyên viên chungnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên diemnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Hữu Hoàng Dự Chuyên viên dulhh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VII Thanh Tra Nhà Nước   thanhtra@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Man Đức Hoà Chánh thanh tra hoamd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Lê Văn Thịnh Phó Chánh thanh tra vanthinhl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên minhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thái Hòa Chuyên viên hoatt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Hoàng Hưng Chuyên viên hungnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Đức Hậu Chuyên viên haund@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VIII Phòng Tài nguyên và Môi trường   tainguyenmoitruong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thị Bích Phượng Trưởng phòng phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Chế Thanh Thi Phó Trưởng phòng thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Giáo Phó Trưởng phòng giaonn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Hồng Nguyên Chuyên viên nguyenlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Hà Thị Mỹ Ngọc Chuyên viên ngochtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên movlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Đỗ Thị Thuý Hằng Chuyên viên hangdtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Lưu Tân Kỳ Chuyên viên kylt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IX Phòng Giáo dục và Đào tạo   giaoducdaotao@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Vương Tử Nghị Q. Trưởng phòng nghivt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Hoàng Ngọc Tố Nương Phó Trưởng phòng nuonghnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Xuân Thuận Chuyên viên thuanpx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Kim Dung Kế toán dungttk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
X Phòng Tư Pháp   tuphap@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Việt Trưởng phòng vietnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đức Dũng Phó Trưởng phòng dungnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Thị Thùy Hương Chuyên viên huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Tươi Chuyên viên tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XI Phòng Y tế   yte@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hồ Thị Thu Hường Phó Trưởng phòng huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XII Phòng Văn hóa và Thông tin   vanhoathongtin@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Tuấn Khanh  Trưởng phòng khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Huỳnh Thanh Trang Phó Trưởng phòng tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Thị Cẩm Hương Chuyên viên huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Hà Chuyên viên hanv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIII Trung tâm Phát triển quỹ đất   ttphattrienquydat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1  Nguyễn Văn Thái Giám đốc thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Lê Huỳnh Minh Chánh Phó Giám đốc chanhlhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Anh Toàn Chuyên viên toanna@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4  Diệp Văn Dũng Chuyên viên dungdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5  Phạm Đình Nghĩa Chuyên viên nghiapd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Đức Hòa Chuyên viên hoand@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Minh Dưỡng Chuyên viên duongnm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Trần Thị Tố Nguyệt Chuyên viên nguyetttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Đức Bình Chuyên viên binhntd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Lê Thị Hà Giang Chuyên viên gianglth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIV Ban quản lý các cụm công nghiệp dịch vụ   bqlcumcongnghiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thị Tú Mai Chuyên viên maintt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đình Hồng Nam Chuyên viên namndh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Đức Hoàng Tiến Chuyên viên tienndh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Vọng Chuyên viên vongnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Trương Thị Ngọc Giàu Chuyên viên giauttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XV Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất   vpdkquyensudungdat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Quang Giám đốc quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Văn Bình Phó Giám đốc binhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Từ Thị Mai Hương Chuyên viên huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Anh Đài Chuyên viên dainta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Tân Thiết Chuyên viên thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đoàn Thanh Tú Chuyên viên tudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trương Thị Thanh Trà Chuyên viên trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Vương Thị Bảo Nhi Chuyên viên nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVI Đài truyền thanh   daitruyenthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Ngô Hồng Sơn Trưởng Đài sonnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thân Phó Trưởng Đài thannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Duyên Chuyên viên duyenntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Tấn Hùng Cán bộ hungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Tuấn Cán bộ tuannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thị Lệ Hiền Chuyên viên hienltl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Xuân Vinh Chuyên viên vinhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Từ Văn Tâm Chuyên viên tamtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Đặng Văn Thạch Chuyên viên thachdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVII Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao   trungtamvhtttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đặng Hiếu Hân Phó Giám đốc handh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Mai Xuân Hiền Phó Giám Đốc hienmx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Hoàng Cán bộ hoangnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trương Thị Yến Nhi Chuyên viên nhitty@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hồng Ngọc Chuyên viên ngoclth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Đình Phúc Chuyên viên phucnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Mai Tấn Thọ Chuyên viên thomt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Phạm Thị Lệ Nhiên Chuyên viên nhienptl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVIII Hội Chữ thập đỏ   hoichuthapdo@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thính Chủ tịch thinhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2  Nguyễn Thanh Vân Phó Chủ tịch vannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3  Nguyễn Văn Hùng Cán bộ hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIX Trạm Khuyến nông   tramkhuyennong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Trùng Dương Phó Trưởng Trạm duongvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Độ Chuyên viên donv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Duy Thảo Cán bộ thaotd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Tô Thị Thanh Thư Chuyên viên thuttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XX Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng   bqlduandautuxaydung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Minh Chấn Giám đốc chanhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2   Phó Giám đốc  
3 Huỳnh Đức Nam Chuyên viên namhd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4
Hoàng Văn Tuyên Chuyên viên tuyenhv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Thị Cẩm Hoa Chuyên viên hoaptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XXI Phòng Thống kê   thongke@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đình Hoàng Chi cục trưởng hoangnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Hiếu Chỉnh Chuyên viên chinhph@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Lượng Chuyên viên luongnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
       
4 Hà Thị Thúy Linh Chuyên viên linhhtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XXII Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch   bqlnuocsach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Hoàng Trưởng ban hoangnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Kim Phụng Phó ban phungnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XXIII Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình   trungtamdanso@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đỗ Thị Thu Chủ nhiệm thudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

 

Huỳnh Minh Khoa

      Thông báo

1. Thông báo: Về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình đầu tư và quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện”

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018

3. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018

4. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác và kinh doanh chợ thuộc xã xây dựng nông thôn mới năm 2018

7. Thông báo: Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: "Công tác khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn "

8. Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh

9. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

10. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               141
  Số lượt truy cập: 5897542
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)