Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Từ ngày 30/3 đến ngày 07/4/2017, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành một số văn bản chỉ đạo nổi bật, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

1. Văn bản số 283/UBND-NN ngày 30/3/2017 về việc tăng cường phòng, chống sử dụng kích điện để khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên trên địa bàn huyện.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Đội phòng chống sử dụng kích điện khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên trên địa bà xã, thị trấn. Đội có nhiệm vụ tuần tra, truy bắt đối tượng có hành vi vi phạm sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản ở mặt nước tự nhiên, xử lý kiên quyết theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan; đồng thời rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp (hộ gia đình, cá nhân) thuộc địa bàn quản lý có sử dụng, hành nghề xung điện, xiết máy để khai thác thủy sản trái phép ở mặt nước tự nhiên, tổng hợp, báo cáo danh sách, kết quả số lần tuần tra, truy bắt, số đối tượng vi phạm bị xử lý cho UBND huyện trước ngày 30/4/2017 để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể có liên quan chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, phối hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác phòng, chống sử dụng kích điện để khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên trên địa bàn.

2. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, Thủy văn tỉnh Bình Định, trong thời gian tới khả năng tiếp tục xảy ra nhiều đợt nắng nóng với cường độ mạnh, kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng trên điện rộng. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành Văn bản số 310/UBND-NN ngày 07/4/2017, về việc Tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Qua đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng và đất lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Đài Truyền thanh huyện, các chủ rừng tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn về PCCCR, ngăn chặn phát hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy…

3. Thời gian gần đây, các phương tiện thông tinđại chúng liên tục đưa tin cácvụ việc xâm hại trẻ em ở một số địa phươngtrongnước, đặc biệt là xâm hại tìnhdục trẻ em gái. TạiBình Định, theo sốliệu tổnghợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ xâm hại trẻ em,trong đó có 13 trẻ em gái bị xâm hại tìnhdục. Nhằm hạn chế tình trạng xâmhại trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng trên địa bàn huyện TuyPhước, Chủ tịch UBND huyệnban hành Văn bản số 296/UBND-VX ngày 05/4/2017, về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Qua đó,giao Phòng Lao động - TB&XH huyệnchủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫncác nội dung tuyên truyền, các biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại.Triển khai, giám sát thực hiện có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bànhuyện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, Công an, các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tùy theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về các hành vi nghiêm cấm,các hình thức xửlýhành vi xâm hại trẻ em; các biện pháp phòng, chốngxâm hại trẻ em...tại trường học và cộng đồng bằng nhiều hình thức: Truyềnthông trực tiếpthông qua hệ thống Đài truyền thanh xã, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em... Đồng thời cung cẩp thông tin các địa chỉ tiếp nhận thông tin, bảo vệ và hỗtrợ trẻ em: UBND cấp xã; Công an; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn TNCS HồChí Minh các cấp; đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567 (hoạt động 24/24 giờ, hoàn toàn miễn phí) của Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội,…Đốivới trường hợp trẻ em bị xâm hại phải kịp thời thực hiện các biện pháp can thiệp, trợ giúp theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, đồngthời gửi báo cáo về Phòng Lao động - TB&XH để theo dõi và có ý kiến phản hồi (nếu có).

4. Để công tác quản lý người nghiện ma túy và đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện đạt kết quả, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành Văn bản số 297/UBND-VX ngày 05/4/2017, về việc rà soát, lập danh sách người nghiện ma túy và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở địa phương.

Qua đó, chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy trên địa bàn (người địa phương và ngoài địa phương đến cư trú). Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ; phòng hát karaoke,... trên địa bàn huyện. Tổng hợp các danh sáchbáo cáo UBND huyện.

5. Văn bản số 307/UBND-VXngày 07/4/2017, về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 trên địa bàn huyện

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống bạo lực gia đình như: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đìnhtại địa phương theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 35 củaLuậtPhòng, chống bạo lực gia đình; Tô chức Tháng hành động quốc gia vềphòng, chống bạo lực gia đình; Tiếp tục thành lập và tăng cường nguồn lực nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đìnhcủa các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp cùng với các cơ quan chức năng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nângcao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗtrợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho độingũcán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nhân viên y tếcủa Trạm y tếxã, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình trong phạm viquản lý; chỉ đạo phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, cụm dân cư…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chông bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đồng thời, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND huyện.


Diệp Toàn  (Cập nhật ngày 17-04-2017)    Các tin liên quan:
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017 (10-03-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14 đến ngày 27/12/2016 (03-01-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05 đến ngày 07/12/2016 (09-12-2016)
  Tuy Phước: Triển khai thí điểm, nhân rộng và tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu hiếu học. (22-11-2016)
  Tuy Phước: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự. (03-10-2016)
     Thông báo

* Thông báo: Chương trình thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/71947-27/7/2018)

Thông báo: Về QĐ Triệu tập Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

3. Thông báo: Về việc hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã giải thể, phá sản

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

4. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               41
  Số lượt truy cập: 6112102
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)