Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2017, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành một số văn bản chỉ đạo nổi bật, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa – nguồn internet

1. Văn bản số 333/UBND-TNMT ngày 14/04/2017 về việc kiểm tra, xử lý tình hình san lấp mặt bằng trái phép tại các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn huyện

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã Phước Lộc, Phước Quang, Phước Thắng khẩn trương kiểm tra tình hình cơi nới cơ sở thờ tự, san lấp mặt bằng trái phép tại các cở tôn giáo trên địa bàn do địa phương quản lý, nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì phải tiến hành lập biên bản, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện phối hợp, hướng dẫn Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập đầy đủ thủ tục xử lý hành chính theo quy định. Đồng thời, giao Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời chủ động vận động các nguồn lực xã hội tiếp tục hỗ trợ nhà ở người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành văn bản số 352/UBND-VX ngày 18/04/2017, về việc rà soát đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở

Qua đó, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 nhưng chưa đề nghị hỗ trợ; đối chiếu danh sách các đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã lập hồ sơ đề nghị huyện, tỉnh hỗ trợ và được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng mới sửa chữa nhà ở trong thời gian qua (hoặc chưa nhận được hỗ trợ). Báo cáo rà soát gửi về UBND huyện qua Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện trước ngày 27/4/2017. 

3. Văn bản số 341/UBND-NN ngày 18/04/2017, về việc báo cáo diện tích đất bị sa bồi thủy phá chưa khắc phục được để sản xuất vụ Hè Thu 2017

Qua đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối với các vùng ruộng bị sa bồi, thủy phá chưa khắc phục kịp thời sản xuât vụ Đông Xuân 2016-2017, chỉ đạo sau khi thu hoạch xong lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 thì triển khai khắc phục các diện tích bị sa bồi, thủy phá do lũ lụt cuối năm 2016 để kịp thời sản xuất vụ Hè Thu 2017. Riêng đối với diện tích bị sa bồi thủy phá không khắc phục được để kịp thời sản xuất vụ Hè Thu 2017 phải báo cáo cụ thể, nguyên nhân. Tổng hợp số liệu về diện tích bị sa bồi, thủy phá đã được khắc phục xong và chưa khắc phục được để kịp thời sản xuất vụ Hè Thu 2017 báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước trước ngày 05/5/2017. Đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: pnntuyphuoc@gmail.com.

4. Để đảm bảo thực hiện cấp bù miễn học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đốivới học sinh là con các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2016 trên địa bàn huyện đúng đối tượng, không trùng lắp (không bao gồm đối tượng không phải đóng học phí và được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày02/10/2015 của Chính phủ.Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành Văn bản số 355/UBND-TC ngày 19/4/2017, về việc triển khai thực hiện rà soát đối với học sinh là con của gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2016 trên địa bàn huyện Tuy Phước để cấp bù miễn học phí học kỳ II năm học 2016-2017

Qua đó, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấncó trách nhiệm cung cấp danh sách những hộ gia đìnhbị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2016 trên địa bàn xã, thị trấn cho các trường Mầm non, Trung học cơ sở. Giao Hiệu trưởng Trường Mầm non, Hiệu trưởng các Trung học cơ sở vàcác đơn vị giáo dục liên quan (kể cả các đơn vị ngoài công lập) tiến hành rà soát hồ sơ miễn, giảm học phí của học sinh học kỳ II năm học 2016-2017 của đơn vị;sau đóđơn vị họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ,tiến hành công khai học sinh đượcmiễn giảmgửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thẩm định, báo cáo đề xuất Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ theo quy định. Hồ sơ báo cáo miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017, nhà trường phải lập biên bản họp xét duyệt (thành phần tham dự: Đại diện chính quyền địa phương,Chủ tịch Công đoàn, Ban Giám hiệu) và chịu trách nhiệm về đối tượng được miễn, giảm học phí trước khi báo cáo về Phòng GD &ĐT

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng giao Phòng Giáo dục và Đào tạohuyện tổng hợp gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện xem xét báo cáo UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2017.

5. Văn bản số 354/UBND-TNMT ngày 19/04/2017 về việc Giao giấy chứng nhận QSD đất theo dự án VLAP cho nhân dân trên địa bàn huyện

Qua đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện việc giao số giấy chứng nhận QSD đất theo dự án Vlap còn lại cho Nhân dân theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 900/UBND-TNMT ngày 15/9/2016.  Nếu không giao được giấy chứng nhận vì nguyên nhân gì phải có lý do cụ thể bằng Biên bản đối với từng trường hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng TN&MT) để UBND huyện xem xét chỉ đạo; lập thủ tục đề nghị UBND huyện (qua Phòng TNMT huyện) hủy số giấy chứng nhận QSD đất cũ do đã chuyển quyền, tặng cho, bị mất giấy chứng nhận, thu hồi đất để Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện hủy giấy chứng nhận theo quy định pháp luật. Tập trung xác định lại nguồn gốc đất, bổ sung hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp cấp mới đất ở; hướng dẫn Nhân dân kê khai trường hợp cấp mới thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp đổi đất ở thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp các hộ không đồng ý nhận do không thống nhất thực hiện nghĩa vụ tài chính, phối hợp với các ngành có liên quan giải thích, nếu không thống nhất mà việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đã rà soát đúng quy định thì lập biên bản chuyển về cho Chi nhánh VPĐK đất đai để quản lý, khi nào các hộ yêu cầu nhận giấy chứng nhận thì hướng dẫn hộ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để nhận. Thời gian chậm nhất là đến ngày 30/6/2017 các xã, thị trấn hoàn thành giao cơ bản giấy chứng nhận QSD đất theo dự án Vlap cho Nhân dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng  đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước: Khẩn trương chuyển thông tin địa chính đối với các hồ sơ đã hoàn chỉnh các thủ tục để Chi cục Thuế huyện xác định nghĩa vụ tài chính; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã thị trấn để giao giấy chứng nhận QSD đất. Đồng thời, giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Tuy Phước thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện.


Diệp Toàn  (Cập nhật ngày 21-04-2017)    Các tin liên quan:
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 09/03 đến ngày 28/3/2017 (29-03-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017 (10-03-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14 đến ngày 27/12/2016 (03-01-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05 đến ngày 07/12/2016 (09-12-2016)
  Tuy Phước: Triển khai thí điểm, nhân rộng và tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu hiếu học. (22-11-2016)
     Thông báo

* Thông báo: Chương trình thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/71947-27/7/2018)

Thông báo: Về QĐ Triệu tập Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

3. Thông báo: Về việc hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã giải thể, phá sản

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

4. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               69
  Số lượt truy cập: 6112130
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)