Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2017, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành một số văn bản chỉ đạo nổi bật, cụ thể như sau:

1. Văn bản số 589/UBND-GT ngày 07/6/2017, về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ và bố trí mốc lộ giới HLAT đường bộ tuyến đường huyện ĐH42

          Qua đó, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã: Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Quang và thị trấn Tuy Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân sinh sống dọc hai bên đường huyện ĐH 42 chấp hành các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giải tỏa các trường hợp xây dựng tường rào, cổng ngõ; trồng cây xanh lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ của tuyến đường huyện ĐH 42. Giai đoạn 1, tổ chức giải tỏa trong phạm vi từ tim đường hiện có trở ra phía ngoài đường mỗi bên 8m. Thời gian thực hiện đến 15/7/2017

          Đồng thời, cũng giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi tiến độ, báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện; tổ chức xây dựng, bố trí mốc lộ giới đường bộ của tuyến đường huyện ĐH 42 theo cấp đường quy hoạch.

2. Hiện nay một số hộ gia đình lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên huyện để dựng hàng quán, trồng cây xanh và các công trình khác, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và ảnh hưởng chất lượng công trình. Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 607/UBND-TH ngày 08/6/2017, về việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường xung quanh Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên huyện.

          Qua đó, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước chỉ đạo các ngành có liên quan và Công an thị trấn Tuy Phước khẩn trương kiểm tra xử lý kiên quyết, dứt điểm việc lấn chiếm lòng, lề đường để dựng hàng quán, trồng cây xanh và các công trình khác xung quanh Trung tâm Thanh thiếu niên huyện theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 15/7/2017.

3. Văn bản số 611/UBND-VX ngày 08/6/2017, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn huyện

          Qua đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể của huyện, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức huy động lực lượng tham gia và vận động người dân tiến hành các hoạt động dọn dẹp, loại bỏ các vật dụng phế thải như lốp xe, vỏ lon đồ hộp, gáo dừa, chai lọ... để phá hủy nơi sinh sản của muỗi. Tổ chức các chiến dịch huy động người dân tự diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết và Zika.

          Đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tùy theo chức năng nhiệm vụ cụ thể, phối hợp, thực hiện.

4. Văn bản số 624/UBND-TNMTngày 14/6/2017, về việctiếp nhận số lượng bể bê tông lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

        Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Phước Nghĩa, Phuớc Hưng, Phước An, Phước Sơn, Phước Lộc và Phước Thành tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các bể bê tông lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng một cách hiệu quả, đúng quy định từ Chi cục Bảo vệ môi trường; lựa chọn, bố trí vị trí đặt bể trên đường lớn, thuận lợi cho xe vận chuyển và tuyên truyên cho nhân dân.

          Đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình bàn giao số lượng các bể bê tông lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho các địa phương để sử dụng.

5. Văn bản số 619/UBND-GPMB ngày 14/6/2017, về việc cho chủ trương tính toán hỗ trợ chi phí di dời máy móc kích thước lớn và tài sản vật kiến trúc do GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 nhưng không có trong bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Định thực hiện theo giá trị Chứng thư thẩm định giá số 17/04/03/TS-BĐ ngày 10/4/2017 của Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam cung cấp. 

       Qua đó, giao Thường trực Ban chỉ đạo BT-GPMB dự án ĐT 640 (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) khẩn trương tổng hợp, lập phương án hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức chi trả, thanh quyết toán theo đúng quy định. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm thẩm định phương án và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt theo đúng quy định.

6. Để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 621/UBND-TNMT ngày 14/6/2017, về việc chỉ đạo cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai.

          Qua đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 830/UBND-TNMT ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền quy định, trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND xã, thị trấn thì chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để kiểm tra, đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp lực lượng Công an xã, thị trấn không đủ để tham gia bảo vệ an toàn trong quá trình cưỡng chế thì yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải báo cáo đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện bằng văn bản để xem xét chỉ đạo cử lực lượng Công an huyện tham gia giúp Công an xã, thị trấn bảo vệ cưỡng chế.

           Đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo Công an, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện,... phải cử cán bộ có chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tư vấn giúp UBND các xã, thị trấn trong công tác chuyên môn theo quy định (khi có văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn).

7. Văn bản số 623/UBND-TNMT ngày 14/6/2017, về việc cho chủ trương điều chỉnh diện tích đất trồng lúa để cải tạo, mở rộng mương tiêu tại thôn Luật Bình, xã Phước Quang

           Qua đó, Chủ tịch UBND huyện cho phép điều chỉnh 84,0m2 đất trồng lúa (LUC) tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 25; đất do UBND xã Phước Quang quản lý sang loại đất thủy lợi (DTL) để cải tạo, mở rộng lòng mương vùng ruộng Đam Bầu, Biền Hương thôn Luật Bình, xã Phước Quang.

          Đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước có trách nhiệm chỉnh lý biến động đất đai đúng theo quy định của pháp luật.

8. Văn bản số 632/UBND-NN ngày 14/6/2017, về việc khảo sát, chọn địa điểm và phối hợp với Công ty Cổ phần BiCem Bình Định để nhận hỗ trợ xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn.

          Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 02 xã Phước Hòa, Phước Thuận rà soát lại những tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trong đợt lũ lụt năm 2016 mà chưa có kinh phí khắc phục, để Công ty cổ phần BiCem hỗ trợ xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn 500m/xã. Sau khi chọn địa điểm và hoàn tất các thủ tục hồ sơ, phải có văn bản đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và Công ty cổ phần BiCem Bình Định để được hỗ trợ. Mặt khác, phải triển khai thực hiện trước mùa mưa năm 2017 để không ảnh hưởng đến quá trình thi công dẫn đến chậm tiến độ đề ra.


Diệp Toàn  (Cập nhật ngày 19-06-2017)    Các tin liên quan:
  Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. (26-05-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 20/4 đến ngày 12/5/2017 (15-05-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2017 (21-04-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 30/03 đến ngày 07/4/2017 (17-04-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 09/03 đến ngày 28/3/2017 (29-03-2017)
     Thông báo

* Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Thông báo: V/v tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế"

* Thông báo về Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện”

* Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

* Thông báo: V/v tiếp xúc cử tri, sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XI

* Thông báo: Nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bổ sung)

* Thông báo về Quyết định thành lập Đoàn giám sát HĐND

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

1. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

2. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

3. Thông báo: Danh mục văn bản Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

4. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 6546821
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)