Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Tuy Phước là huyện đồng bằng, nằm ở phía nam tỉnh Bình Định. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử với sự tiếp biến của các nền văn hóa, trong đó có văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Chămpa đan xen, hòa trộn cùng với cuộc hành trình về phương Nam của Đại Việt, lại có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho xây dựng và phát triển, đã tạo nên diện mạo lịch sử - văn hóa Tuy Phước, vừa mang những đặc điểm chung của người Việt Nam vừa mang những nét đặc trưng tạo nên cốt cách, con người Tuy Phước.

Khánh thành Nhà lưu niệm Đề Pô Diêu trì năm 2012

          Hệ thống di sản lịch sử - văn hóa phong phú, đa dạng ở Tuy Phước vừa là niềm tự hào, vừa đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa ở Tuy Phước có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục truyền thống cho cộng đồng, cho thế hệ trẻ, cho việc thực hiện các mục tiêu văn hóa đề ra, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của con người Tuy Phước trong giai đoạn mới.

          Hiện nay, Tuy Phước có 16 di tích lịch sử văn hóa, cách mạng được công nhận, gồm có 04 di tích cấp Quốc gia và 12 di tích cấp Tỉnh. Trải qua những biến thiên về lịch sử, xã hội, sự tác động của thiên nhiên phần lớn các di tích lịch sử của huyện đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng cần phải có các biện pháp hữu ích để bảo tồn, khắc phục và phát huy. Việc bảo quản, tu bổ, trùng tu, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử rất được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm.

Mộ danh nhân Đào Tấn - tại Núi Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa

            Ông Võ Tuấn Khanh – Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết “Hiện nay, bằng nguồn kinh phí của Trung ương, của huyện và của địa phương đã hoàn thiện công tác tu bổ, trùng tu di tích Tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp), Tháp Bình Lâm (xã Phước Hòa), lăng mộ Lê Công Miễn (xã Phước Hiệp), nâng cấp, mở rộng đường vào lăng mộ Lê Đại Cang (xã Phước Hiệp), tu bổ và mở rộng khuôn viên Khu tưởng niệm Vụ thảm sát Nho Lâm (xã Phước Hưng)…; hiện nay đã khảo sát, đề nghị các ngành chức năng tỉnh tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Di tích Chùa Bà, Nước mặn – Nơi phôi thai chữ quốc ngữ (xã Phước Quang), Nhà Lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu (xã Phước Hòa), lăng mộ Phó tướng Lê Tuyên (xã Phước Nghĩa), lăng mộ cụ Nguyễn Diêu (xã Phước Sơn), đường vào lăng mộ Lê Công Miễn (xã Phước Hiệp); đang đề nghị các cấp có thẩm quyền xếp hạng các di tích Nơi hình thành Lễ hội Chợ Gò – Trường Úc (thị trấn Tuy Phước), Thành Thị Nại (xã Phước Hòa), Núi Kỳ Sơn (xã Phước Sơn), Tu viện Nguyên Thiều (xã Phước Hiệp), Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Phước Thuận), Núi Hòn Vồ (xã Phước An), Nhà thờ Đào Doãn Địch (xã Phước Hòa)…”.

Tháp Bánh Ít - xã Phước Hiệp

           Thời gian qua, cùng với kế hoạch phát triển du lịch của huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên môn, công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Từ việc tuyên truyền các giá trị di tích lịch sử trong nhân dân đến việc thực hiện công tác quản lý chuyên môn như: Kiểm kê, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di tích ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý các di tích lịch sử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh phí cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích còn hạn chế; nhận thức một số người dân chưa cao trong việc giữ gìn và bảo vệ các di tích lịch sử trên địa bàn; việc phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích vẫn còn nhiều bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của huyện.

Tháp Bình Lâm - xã Phước Hòa

          Để đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện thời gian tới, cần huy động sức mạnh của toàn xã hội, tăng cường nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh và địa phương thông qua các Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nhằm nêu cao các giá trị văn hóa hiện có và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức xã hội, ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ các di tích và công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; Chú trọng ưu tiên đầu tư, bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng, có tiềm năng phát triển du lịch và đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương; tăng cường xã hội hóa ngân sách, nguồn vốn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử… góp phần đưa các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài huyện cũng như khách quốc tế đến tham quan, qua đó tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người dân lao động, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, phấn đấu xây dựng Tuy Phước là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.


Nam Việt - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  (Cập nhật ngày 08-12-2017)    Các tin liên quan:
  Tuy Phước: Liên hoan tiếng hát Giáo viên Học sinh năm 2017 (21-11-2017)
  Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Tuy Phước về làm việc tại xã Phước Quang (26-10-2017)
  Phước Nghĩa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” (05-10-2017)
  Tuy Phước: Triển lãm tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (28-09-2017)
  Bế mạc giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ VIII – 2018 tại Tuy Phước (25-09-2017)
     Thông báo

* Thông báo: Chương trình thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/71947-27/7/2018)

Thông báo: Về QĐ Triệu tập Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

3. Thông báo: Về việc hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã giải thể, phá sản

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

4. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               103
  Số lượt truy cập: 6112191
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)