Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Tháng 7/2017, Huyện ủy Tuy Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định về “ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016- 2020” nhằm phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn huyện.

Máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng huyện Tuy Phước

Những nội dung chính của Kế hoạch:

Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển khoa học và công nghệ theo hướng bền vững, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực phát triển lực lượng sản xuất hiện đại; góp phần nâng cao  năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế huyện nhà; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của huyện, tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện đến năm 2020.

Kế hoạch của Huyện ủy cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể gồm các mục tiêu phát triển đồng bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực khoa học về nông nghiệp, tự nhiên, y tế, giáo dục, xã hội và nhân văn; nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp( TFP) vào tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của huyện từ 15- 20%; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ đổi mới công nghệ đạt từ 10%/năm trở lên; có 3-5 doanh nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó 1-2 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch của Huyện ủy đã đề ra 7 giải pháp cụ thể. Giải pháp quan trọng đầu tiên là nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ; đồng thới xác định phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm và gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Giải pháp thứ hai mà Kế hoạch đưa ra là đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống bằng cách xây dựng các chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ trong sản xuất, đời sống và tăng tỷ lệ ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học đã được nghiên cứu thành công; đồng thời hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp hiện có; gắn ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; xây dựng, mở rộng vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap Phước Hiệp, làng hoa Bình Lâm; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, thâm canh theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới công nghệ trong y tế và giáo dục phục vụ dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất theo quy trình, đồng thời thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện

Giải pháp thứ ba là chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng và có lợi thế của huyện bằng cách hỗ trợ xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng nhằm tăng sức cạnh tranh đối với các sản phẩm, phấn đấu đến năm 2020 có từ 1-2 sản phẩm được cấp chứng nhận bảo hộ thương hiệu sản phẩm. Gắn với giải pháp này là giải pháp phát triển thị trường và hợp tác khoa học và công nghệ gồm các nội dung như xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của huyện nhằm nâng cao giá trị thương phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ là giải pháp tiếp theo của kế hoạch. Theo đó, yêu cầu đặt ra là thúc đẩy nâng cao hiệu quả phong trào lao động sáng tạo, cải tiến quy trình sản xuất, công nghệ quản lý tiên tiến; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường nguồn lực cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng là giải pháp quan trọng. Để làm được điều này, giải pháp đặt ra là xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực có trình độ cao; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời huyện cần đảm bảo về nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm tối thiểu đạt mức bình quân 2% tổng chi thường xuyên từ ngân sách; mức chi đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt tối thiểu 4% tổng mức chi đầu tư của huyện

Để đưa Kế hoạch vào thực tế, Huyện ủy đã giao UBND huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.


Ngô Hồng Sơn - Đài Truyền thanh huyện  (Cập nhật ngày 12-12-2017)    Các tin liên quan:
  Trạm khuyến nông huyện Tuy Phước tập huấn cho nông dân xã Phước Quang. (27-11-2017)
  Thêm cơ hội vươn xa cho đặc sản nem chả Chợ Huyện (14-11-2017)
  Làng hoa Bình Lâm chăm hoa sau bão, lũ (13-11-2017)
  Kết quả thực hiện mô hình cánh đồng lớn của HTX NN Phước Hưng. (09-10-2017)
  Mô hình khôi phục chăn nuôi gà, heo an toàn sinh học hộ gia đình sau lũ lụt tại huyện Tuy Phước đạt nhiều khả quan. (02-08-2017)
     Thông báo

* Thông báo: V/v phối hợp Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Hàn thực hiện hoạt động tình nguyện trên địa bàn huyện

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện Tuy Phước khóa XI, Kỳ họp thứ 6 (ngày 20/07/2018)

1. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018

3. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 16/07/2018 đến ngày 20/07/2018

4. Thông báo: Về việc hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã giải thể, phá sản

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

5. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

6. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

7. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

8. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               39
  Số lượt truy cập: 6187411
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)