Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BDVTU ngày 23/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, chiều 13/12/2017 Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Võ Thị Thu Hòa - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động năm 2017 của Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Mai Văn Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hữu Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Duy Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy. Các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các hội đoàn thể huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt vai trò tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tham mưu Huyện ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Công tác tôn giáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thẩm định các văn bản của các ngành, đoàn thể liên quan công tác dân vận trước khi trình Huyện ủy đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “công tác tôn giáo” và Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “công tác tôn giáo”. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Đại hội Hội người mù huyện, Đại hội Hội Cựu tù chính trị huyện nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội điểm Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023; Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; phối hợp vận động nhân dân giải quyết những vụ việc nổi cộm liên quan công tác dân vận, tôn giáo. Phối hợp vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới… qua đó đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, làm chuyển biến được tình hình công tác Dân vận ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Ngọc phát biểu: Trong năm 2017, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Phương thức vận động quần chúng có đổi mới, đa dạng hơn, nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thị Thu Hòa ghi nhận những kết quả Ban Dân vận Huyện ủy đã làm được trong thời gian qua, đồng thời cũng định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến để cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Trong đó cần chú ý đến một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;tăng cường phối hợp với UBMT TQVN và các Hội đoàn thể huyện tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hoá các loại hình hoạt động nhằm nâng cao việc tập hợp hội, đoàn viên; nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng.


Nguyễn Ly - Ban Dân vận Huyện ủy  (Cập nhật ngày 15-12-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện tổ chức trao Huy hiệu Đảng (04-12-2017)
  Phước Sơn trao tặng Huy hiệu 55, 40, 30 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên (24-11-2017)
  Diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” (23-10-2017)
  Tuy Phước sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư TW Đảng. (11-09-2017)
  Đảng ủy TT.TP: Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện NQ hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng (Khóa XII) (24-08-2017)
     Thông báo

* Thông báo Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa., lũ lớn trên địa bàn huyện

* Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuy Phước

* Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 của huyện Tuy Phước

* Mẫu báo cáo hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018 

* Thông báo: Về việc chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND huyện giải trình trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI 

* Thông báo: Về việc báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội

* Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

* Thông báo: Nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bổ sung)

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

1. Thông báo: Danh mục văn bản chủa Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

2. Thông báo: Danh mục văn bản chủa Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

3. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

4. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

5. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

6. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               40
  Số lượt truy cập: 6647366
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)