Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng tới chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Một góc xã Phước Sơn hôm nay, xã về đích đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017

Sau hơn 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, Tuy Phước đã có nhiều đổi thay về kinh tế cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 6/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 05 xã còn lại đang hoàn thiện các điều kiện phấn đấu đến đầu năm 2020 sẽ về đích nông thôn mới; có 102/134 cơ quan, đơn vị, trường học doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá;49.025/50.123 hộđăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 101/101 thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa trong đó 90/101 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa; 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có được kết quả trên, đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện. Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết của HĐND huyện và các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phong trào kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, với phương thức bám sát địa bàn, các địa phương trong huyện đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thông qua phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động, công tác, học tập…từ đó nhân rộng tại địa phương mình. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích cũng như tác động tích cực của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xã đạt chuẩn văn hóa đối với cộng đồng xã hội.

Ông Võ Tuấn Khanh- Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết:“Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, tuy gặp không ít khó khăn nhất định. Song, nhờ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo xây dựng Phong trào “TDĐKXDĐSVH” nên các phong trào ở địa phương phát triển mạnh, đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giáo dục truyền thống cách mạng…được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể địa phương rất quan tâm, có tác động lớn đối với quần chúng nhân dân và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa… huyện đã tích cực, lồng ghép thêm những hoạt động thiết thực khác vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được người dân đồng tình hưởng ứng, như: Mô hình “Gia đình văn hóa điểm”, “Không sinh con thứ ba trở lên” do Hội LHPN huyện phát động; mô hình “Xã không có tội phạm và tệ nạn xã hội” do Công an huyện phát động…và các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần cho người dân”.

Song song với những kết quả đạt được, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện còn được cụ thể hóa, lan tỏa và phát triển với nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước; các buổi giao lưu, tọa đàm bằng hình thức “Game show Giờ thứ 9”; liên hoan Thôn văn hóa tiêu biểu toàn huyện…. góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, trách nhiệm ở các khu dân cư; khẳng định việc phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội.

Với những thành tích đạt được của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện sau hơn 10 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân huyện nhà sẽ ngày càng được nâng cao hơn. Đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để huyện Tuy Phước tiếp tục xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo mục tiêu đề ra./.


Nam Việt- Phòng VHTT huyện  (Cập nhật ngày 15-11-2018)    Các tin liên quan:
  Tuy Phước: Tổ chức Liên hoan Thôn văn hóa năm 2018 (15-10-2018)
  Tuy Phước: Tổ chức Đại hội Hội Võ thuật huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2022. (08-10-2018)
  Tuy Phước: Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 171 năm ngày mất Cụ Lê Đại Cang (1847 – 2018) (06-10-2018)
  Tuy Phước: Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 111 năm ngày mất Danh nhân Văn hóa Đào Tấn (1907 - 2018). (28-08-2018)
  Tuy Phước: Tổ chức Giải bơi thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2018 (27-08-2018)
     Thông báo

* Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1: Thù lao dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư TT.Tuy Phước 

* Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuy Phước

* Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 của huyện Tuy Phước

* Thông báo: Về việc chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND huyện giải trình trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI 

* Thông báo: Về việc báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội

* Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

* Thông báo: Nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bổ sung)

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

1. Thông báo: Danh mục văn bản chủa Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

2. Thông báo: Danh mục văn bản chủa Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

3. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

4. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

5. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

6. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 6634648
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)