Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Sáng 23/01/2019, tại Hội trường UBND huyện, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII và Tổng kết công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Văn Hóa- Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Tạ Công Anh- HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đến dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Hội nghị Trung ương 8 khóa XII).

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ban hành những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, liên quan đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; cùng với đó là việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị, các đảng viên, CCVC-LĐ các cơ quan Khối cơ quan chính quyền huyện đã được nghe phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2018 và định hướng năm 2019; nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Cũng tại Hội nghị, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã chỉ đạo các chi ủy, chi bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, các quyết định của UBND huyện về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã ban hành Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề, có nề nếp và nhiều đổi mới; hoàn thành công tác kiểm tra theo kế hoạch; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và hoạt động của các đoàn thể...

Trong năm 2019, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương, đặc biệt là  Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng công tác xây dựng đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng cấp trên về công tác dân vận…

Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân- Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị: Trong năm 2019, các chi bộ cần tiếp tục nâng cao sức mạnh của từng chi bộ trong Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật lao động; làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn..., phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018./.


Thanh Thủy  (Cập nhật ngày 25-01-2019)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ xã Phước Sơn tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (15-01-2019)
  Tuy Phước: Tổ chức Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV (07-01-2019)
  Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 (03-01-2019)
  Đảng bộ xã Phước Hưng tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII (28-12-2018)
  Tuy Phước: Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (22-12-2018)
     Thông báo

* Thông báo về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

* Thông báo về việc vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại để phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện  

* Quyết định công nhận, bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2018

* Thông báo về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

* TB V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 cua Chính phủ

* Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý tiền lương 

* Thông báo về việc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XI

* Thông báo về việc tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT

* Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuy Phước

1. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019

2. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

3. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

4. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 7245576
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)