Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Là địa phương có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhiều lễ hội, phong tục, tập quán truyền thống. Tuy Phước với những đặc trưng riêng, rất coi trọng việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Lễ hội Chợ Gò được tổ chức hàng năm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở các khu dân cư trên địa bàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được kết quả trên, là nhờ vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã tác động tích cực đến đời sống xã hội trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, toàn huyện có 101 thôn, khu phố đã được UBND huyện phê duyệt hương ước, quy ước khu dân cư; tình hình thực hiện hương ước, quy ước cơ bản được thực hiện nghiêm túc, có tính tự giác cao, các quy ước, hương ước được phổ biến công khai trong các cuộc họp, sinh hoạt thôn, khu phố. Nội dung của quy ước, hương ước bám sát với tình hình thực tế, tập trung xoay quanh các vấn đề như: An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc cưới, việc tang, chính sách dân số, xóa đói giảm nghèo và nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Qua đó, góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội, giúp đoàn kết trong cộng đồng dân cư giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn nảy sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, các địa phương còn lồng ghép xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn liền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm xóa bỏ những phong tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận động người dân đóng góp vào các Quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, vì người nghèo; gắn với phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của quy ước, hương ước đối với mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, ngành cần phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện những nội dung đã quy định. Quan tâm, rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế những quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo dõi và giám sát việc thực hiện hương ước, quy ước để kịp thời phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chú trọng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn kỷ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong thực hiện việc tiếp nhận và thẩm định hương ước, quy ước; định kỳ, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình những đơn vị làm chưa tốt;đưa việc thực hiện hương ước, quy ước là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu đơn vị, gia đình văn hoá, thôn, khu phố, xã văn hóa...

Có thể thấy rằng, việc xây dựng hương ước, quy ước đã đi vào thực tế đời sống hiện nay. Nhất là, Tuy Phước đang tập trung phấn đấu xây dựng các tiêu chí về Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, việc thực hiện tốt hương ước, quy ước tại các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã khơi dậy tính chủ động, tự nguyện, tinh thần dân chủ để huy động sự tham gia tích cực của đông đảo người dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện nhà./.


Nam Việt- Phòng VHTT huyện  (Cập nhật ngày 22-07-2019)    Các tin liên quan:
  Tuy Phước: Tổ chức lễ tưởng niệm 139 năm ngày mất Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu (08-06-2019)
  Tuy Phước: Tổ chức giải Võ thuật Cổ truyền huyện, lần thứ I năm 2019 (03-06-2019)
  Tuy Phước: 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 nhiều tiến bộ trong xây dựng văn hóa, con người (07-05-2019)
  Tuy Phước nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Bài Chòi (25-04-2019)
  Tuy Phước: Độc đáo Lễ hội Cầu ngư (26-03-2019)
     Thông báo

* Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 -2020"

* Hướng dẫn về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tuy Phước 

* Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 

* Thông báo kết quả giám sát chuyên đề "Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của HĐND huyện Tuy Phước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình GN, GQVL và ĐTN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện"  

1. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27//2019

2. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

3. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

4. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 7422125
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)