Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 124
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
1
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
2
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia tách
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
3
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách quản trị, Ban kiểm soát HTX
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
4
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
5
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hỏng
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
6
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể bị hỏng
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
7
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
8
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
9
Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
10
Thủ tục cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
11
Thủ tục cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
12
Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
13
Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp và bảo lãnh QSDĐ
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
14
Thủ tục xóa, đăng ký góp vốn bằng QSD đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
15
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi quyền và nghĩa vụ tài chính
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
16
Thủ tục cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
17
Thủ tục cấp đổi bổ sung tài sản khác gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
18
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
19
Thủ tục tách, hợp thửa đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
20
Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp do sai sót trong quá trình viết hoặc in
Cấp Huyện
Quản lý đất đai