Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 124
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
21
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
22
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với sửa chữa, cải tạo nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
23
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với sửa chữa, cải tạo công trình dân
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
24
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
25
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
26
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
27
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
28
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
29
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
30
Thủ tục cấp phép xây dựng công trình.
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
31
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
32
Thủ tục chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng giao dịch dân sự liên quan đến động sản.
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
33
Thủ tục đăng ký khai tử (có yếu tố nước ngoài chết tại Việt Nam)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
34
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (có yếu tố nước ngoài)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
35
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (có yếu tố nước ngoài)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
36
Thủ tục đăng ký giám hộ (có yếu tố nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
37
Thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn (có yếu tố nước ngoài)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
38
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính (cho người từ 14 tuổi trở lên)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
39
Thủ tục đăng ký kết hôn (giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch
40
Đăng ký khai sinh (có yếu tố nước ngoài về cư trú tại Việt Nam)
Cấp Huyện
Tư pháp, hộ tịch