Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 136
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
21
Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
22
Thủ tục cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
23
Thủ tục cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
24
Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
25
Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp và bảo lãnh QSDĐ
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
26
Thủ tục xóa, đăng ký góp vốn bằng QSD đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
27
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi quyền và nghĩa vụ tài chính
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
28
Thủ tục cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
29
Thủ tục cấp đổi bổ sung tài sản khác gắn liền với đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
30
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
31
Thủ tục tách, hợp thửa đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
32
Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp do sai sót trong quá trình viết hoặc in
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
33
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Cấp Huyện
Quản lý đất đai
34
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với sửa chữa, cải tạo nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
35
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với sửa chữa, cải tạo công trình dân
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
36
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
37
Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
38
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
39
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng
40
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở
Cấp Huyện
Kinh tế hạ tầng