Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 124
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
61
Hồ sơ cấp thẻ BHYT
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
62
Hồ sơ mai táng phí và 3 tháng trợ cấp người có công từ trần
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
63
Xác lập hồ sơ HCDL_Chua duyet
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
64
Hổ trợ đối tượng bảo trợ thường xuyên
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
65
Trợ cấp theo nghị định 67
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
66
Tiếp nhận đối tượng vào TTTT
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
67
18-trao hoc bong tre em
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
68
Biên bản xét duyệt trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
69
Đề nghị được nuôi dưỡng trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
70
Điều chỉnh mục trợ cấp XHTX
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
71
Đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
72
Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
73
Quyết định v/v điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
74
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
75
Quy trình đào tạo trong quá trình làm việc
Cấp Huyện
Nội vụ
76
Phiếu đề nghị đào tạo bồi dưỡng
Cấp Huyện
Nội vụ
77
Phiếu theo dõi quá trình đào tạo
Cấp Huyện
Nội vụ
78
Quy trình nâng lương
Cấp Huyện
Nội vụ
79
Quy trình chuyển ngạch , nâng ngạch
Cấp Huyện
Nội vụ
80
Hướng dẫn thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch