Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 136
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
61
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại
Cấp Huyện
Nông nghiệp
62
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
63
Hồ sơ liệt sĩ
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
64
Hồ sơ thương binh
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
65
Hồ sơ CĐHH
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
66
Hồ sơ công nhận tù đày
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
67
Hồ sơ hoạt động kháng chiến
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
68
Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
69
Hồ sơ người HĐKC chết trước ngày 01.01.1995
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
70
Hồ sơ 290-188
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
71
Hồ sơ cấp sổ trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
72
Hồ sơ cấp sổ ưu đãi HS-SV
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
73
Hồ sơ cấp thẻ BHYT
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
74
Hồ sơ mai táng phí và 3 tháng trợ cấp người có công từ trần
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
75
Xác lập hồ sơ HCDL_Chua duyet
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
76
Hổ trợ đối tượng bảo trợ thường xuyên
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
77
Trợ cấp theo nghị định 67
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
78
Tiếp nhận đối tượng vào TTTT
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
79
18-trao hoc bong tre em
Cấp Huyện
Lao động - Thương binh và Xã hội
80
Biên bản xét duyệt trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH