Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 124
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
81
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
82
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt hồ sơ mời thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
83
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt kết quả đấu thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
84
Hướng dẫn thủ tục thậm định phương án đền bù tái định cư
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
85
Báo cáo kết quả thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
86
Biên bản công bố kết luận thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
87
Biên bản công bố quyết định thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
88
Biên bản giao nhận hồ sơ có dấu hiệu tội phạm
Cấp Huyện
Thanh tra
89
Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu
Cấp Huyện
Thanh tra
90
Biên bản kiểm kê tài sản
Cấp Huyện
Thanh tra
91
Biên bản làm việc
Cấp Huyện
Thanh tra
92
Biên bản mở niêm phong tài liệu
Cấp Huyện
Thanh tra
93
Biên bản mở niêm phong
Cấp Huyện
Thanh tra
94
Biên bản, kiểm tra xác minh
Cấp Huyện
Thanh tra
95
Bổ sung thành viên đoàn thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
96
Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm
Cấp Huyện
Thanh tra
97
Đề nghị cung cấp thông tin tài liệu
Cấp Huyện
Thanh tra
98
Hủy bỏ quyết định
Cấp Huyện
Thanh tra
99
Kế hoạch tiến hành thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
100
Kết luận thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra