Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 136
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
81
Đề nghị được nuôi dưỡng trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
82
Điều chỉnh mục trợ cấp XHTX
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
83
Đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
84
Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
85
Quyết định v/v điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
86
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi
Cấp Huyện
Biểu mẫu BTXH
87
Quy trình đào tạo trong quá trình làm việc
Cấp Huyện
Nội vụ
88
Phiếu đề nghị đào tạo bồi dưỡng
Cấp Huyện
Nội vụ
89
Phiếu theo dõi quá trình đào tạo
Cấp Huyện
Nội vụ
90
Quy trình nâng lương
Cấp Huyện
Nội vụ
91
Quy trình chuyển ngạch , nâng ngạch
Cấp Huyện
Nội vụ
92
Hướng dẫn thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
93
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
94
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt hồ sơ mời thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
95
Hướng dẫn thủ tục thậm định , phê duyệt kết quả đấu thầu
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
96
Hướng dẫn thủ tục thậm định phương án đền bù tái định cư
Cấp Huyện
Tài chính kế hoạch
97
Báo cáo kết quả thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
98
Biên bản công bố kết luận thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
99
Biên bản công bố quyết định thanh tra
Cấp Huyện
Thanh tra
100
Biên bản giao nhận hồ sơ có dấu hiệu tội phạm
Cấp Huyện
Thanh tra