Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 124
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
121
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY GIỚI THIỆU LIÊN HỆ PHỐI HỢP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
122
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y-DƯỢC TƯ NHÂN
Cấp Huyện
Y tế
123
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT VĂN BẢN
Cấp Huyện
VP - Góp ý 1 lần
124
QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN
Cấp Huyện
VP - Góp ý 1 lần