Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm - 11/06/2020 00:00 370 0
Ngày 05/6/2020, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuy Phước tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cao Hoàng Mộng Tiên- Phó Chủ tịch HĐND, lãnh UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo công tác tham mưu, phục vụ theo chức năng nhiệm vụ. Chi bộ đã tích cực tham mưu Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện xây dựng chương trình công tác, kế hoạch giám sát, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng ngày một được cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn; công tác nắm bắt thông tin, tổng hợp và xử lý thông tin cơ bản kịp thời, sát đúng với thực tế, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tham mưu tổ chức thành công 13 kỳ họp định kỳ và 01 kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XI, hàng trăm cuộc họp, làm việc, các chuyến đi công tác cơ sở của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện, giúp Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tổ chức hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát tại cuộc họp; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác đảm bảo khoa học; thường xuyên cập nhật, theo dõi nắm tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của các cấp, các ngành, tổng hợp báo cáo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

Công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản được thực hiện kịp thời, đảm bảo bí mật, an toàn, đúng thể thức theo quy định, phù hợp với thực tế, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện. Từ 01/01/2017 đến 28/02/2020, Văn phòng đã tiếp nhận và tham mưu Thường trực HĐND huyện, UBND huyện xử lý 17.586 văn bản đến; phối hợp, tham mưu Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện, UBND huyện ban hành 24.879 văn bản đi  các loại, trong đó có 12 văn bản QPPL. Công tác lưu trữ được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tài liệu được chỉnh lý, sắp xếp khoa học, nề nếp, phục vụ kịp thời việc khai thác tài liệu; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, duy trì và cải tiến nâng cấp, mở rộng hệ thống Văn phòng điện tử; triển khai thực hiện chữ ký số, "Một cửa điện tử";  duy trì, vận hành tốt hệ thống mạng nội bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015; chú trọng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh và UBND huyện, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” thông qua việc chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, nhất là tham mưu cho UBND huyện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện để triển khai hiệu quả "Một cửa điện tử", giải quyết kịp thời các nhu cầu của công dân, tổ chức. Đến nay, Văn phòng đã đưa 338 thủ tục hành chính trên 40 lĩnh vực thuộc quản lý chuyên môn của các phòng, ban huyện: Tư pháp, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Nội vụ, TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai, KT-HT, NN&PTNT, TCKH, VHTT, Y tế  thực hiện theo cơ chế “Một cửa”, "Một cửa liên thông" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ 7/2017-3/2020, đã tổ chức tiếp 332 lượt công dân; nhận đơn khiếu nại 44 vụ, đơn tố cáo: 17 vụ; đơn Kiến nghị, yêu cầu, phản ánh: 632 đơn; công tác quản trị hành chính đạt hiệu quả cao được sự ghi nhận và đánh giá cao của các đồng chí Lãnh đạo huyện;…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ, cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể, đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, công tác xây dựng đảng và quản lý cán bộ, đảng viên được quan tâm và đã tạo được một số chuyển biến tích cực, công tác cán bộ luôn được trú trọng và đi vào nề nếp. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 8 đảng viên, đạt 400% chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được coi trọng, nhiệm kỳ 2017-2020, chi ủy đã kiểm tra, giám sát 18 lượt đảng viên theo Điều lệ Đảng. Hằng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 20% đến 30% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quanVăn phòng HĐND và UBND huyện liên tục được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc ” và tặng bằng khen các năm: 2017-2019, được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối huyện, thành phố, thị xã năm 2017; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì năm 2018; nhiều cán bộ, đảng viên được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, …

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Cấp ủy và cán bộ, đảng Văn phòng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị Văn phòng vững mạnh toàn diện. Đồng chí cũng khẳng định: Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đáp ứng tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, phải là hạt nhân lãnh đạo, nòng cốt, thực hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tân- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tặng hoa Cấp ủy khóa cũ

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy khoá mới gồm 03 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hùng Tân- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXII, gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Tác giả bài viết: Thanh Thủy

  Ý kiến bạn đọc

320/BC-UBND

Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:21

132/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2024 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:6

133/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:5

134/KH-UBND

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2025

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:7

318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay3,277
  • Tháng hiện tại167,893
  • Tổng lượt truy cập7,295,182
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây