Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư - 12/08/2020 00:00 290 0
Ngày 11/8/2020, Đảng bộ huyện Tuy Phước đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội, có đồng chí Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng và 270 đại biểu đại diện cho gần 5.260 đảng viên của 61 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXI; trong đó, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình đại hội đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Tuy Phước luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Kết thúc nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra; cụ thể, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 9%, vượt  0,4% so với Nghị quyết Đại hội XXI đề ra, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 10,7%, dịch vụ tăng 11,1% và nông - lâm- thủy sản tăng 4,0%; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt gần 106.200 tấn, tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 47,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,47 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,23%, riêng trong năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,5% (theo tiêu chuẩn đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020). Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định;……

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhđã ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở  huyện Tuy Phước.  Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực và đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, tranh luận đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị BCH Đảng bộ huyện khóa mới cần cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính chiến lược; ổn định công tác tổ chức, cán bộ; xác định rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiều bầu tại Đại hội

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Bí thư Huyện ủy Tuy Phước khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, với 20 mục tiêu chủ yếu, như: Giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 9,2%; cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản: 27,2%; công nghiệp- xây dựng 51,3%,  dịch vụ 21,5 %; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng 10%/ năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 60-65 triệu đồng/người; duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện NTM; tỷ lệ đô thị hóa đạt 44% và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1% theo tiêu chí mới. Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tổng số Đảng viên của toàn Đảng bộ huyện chiếm 3,5% so với tổng dân số của huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nghị quyết Đại hội cũng đưa ra 4 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn bền vững gắn với nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, phát triển dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh đô thị hóa nông thôn, tập trung phát triển du lịch bền vững; tăng cường quản lý tài chính, ngân sách; phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020-2025; tập trung giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, chính trị và xây dựng Đảng về đạo đức, tinh gọn hệ thống chính trị gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;…

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Huyện uỷ thay mặt Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và của cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Theo chức năng và nhiệm vụ, mỗi địa phương và đơn vị cần cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động với các giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./. 

Tác giả bài viết: Xuân Vinh

  Ý kiến bạn đọc

208/BC-UBND

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về cung cấp nước sạch tại đô thị trong Quý II/2023 và 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 21 | lượt tải:10

209/BC-UBND

Về tình hình công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 35 | lượt tải:44

123/TB-UBND

Về chủ trương thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 tại xã Phước An, huyện Tuy Phước. Hạng mục di dời hệ thống điện Km4+000 đến Km9+000

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 21 | lượt tải:18

124/TB-UBND

Về chủ trương thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH 42, xã Phước Hiệp (bổ sung)

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:13

126/TB-UBND

Về chủ trương thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 tại xã Phước An, huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 03/06/2023

lượt xem: 12 | lượt tải:13
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay8,670
  • Tháng hiện tại57,926
  • Tổng lượt truy cập2,163,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây