Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ tư - 06/10/2021 00:00 490 0
Triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQ/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Theo đó, BHXH huyện Tuy Phước hướng dẫn NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN như sau:

ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH GIẢM ĐÓNG VÀO QUỸ BHTN CHO NGƯỜI SDLĐ

- Đối tượng: Người SDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ và thời gian thực hiện:Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN; thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Đối tượng:

+ NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH). Không bao gồm các trường hợp sau: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

+ NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

+ Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian tiếp nhận đề nghị hỗ trợ

* Đối với đơn vị SDLĐ: Lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐTTg: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi; lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐTTg: Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 hoàn thành.

* Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN: Chậm nhất đến ngày 20/12/2021

+ Cơ quan BHXH thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT

- Đối với đơn vị SDLĐ và NLĐ đang tham gia BHTN: Cơ quan BHXH tỉnh/ BHXH cấp huyện theo phân cấp thu.

- Đối với NLĐ đang tham gia BHTN sau ngày 30/11/2021 chưa nhận hỗ trợ và NLĐ đã dừng tham gia BHTN: Cơ quan BHXH tỉnh/ BHXH cấp huyện nơi tiếp nhận đề nghị.

CÁCH TRA CỨU THỜI GIAN THAM GIA BHTN

NLĐ có thể tra cứu thời gian tham gia BHTN bằng nhiều cách như: trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số; từ sổ BHXH của NLĐ; trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx); Tổng đài Tư vấn và chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900.9068.

HÌNH THỨC GIAO DỊCH HỒ SƠ VỚI CƠ QUAN BHXH

Người SDLĐ, NLĐ lựa chọn một trong các hình thức giao dịch hồ sơ:

* Trực tuyến:

- Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số,

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia,

- Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.

* Qua dịch vụ bưu chính

* Trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện (không phân biệt địa giới hành chính).

Ngành BHXH  khuyến khích NLĐ và người SDLĐ thực hiện nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Trong qua trình kê khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tuyến, có thể sẽ có tình trạng hệ thống bị quá tải do số lượng hồ sơ kê khai lớn trong cùng một thời điểm. Tình trạng hệ thống quá tải tương tự cũng có thể xảy ra với Tổng đài 1900.9068. Cơ quan BHXH mong nhận được sự thông cảm từ phía NLĐ, người SDLĐ. Nếu gặp tình trạng quá tải, NLĐ, người SDLĐ vui lòng thực hiện lại các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gọi tới Tổng đài trong thời gian gần nhất.

Lưu ý:Chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH đối với nhóm NLĐ đã dừng tham gia BHTN trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 do chấm dứt hợp đồng lao động, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm. Đối với nhóm NLĐ đang tham gia BHTN, đơn vị SDLĐ quản lý NLĐ sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách NLĐ nhận hỗ trợ của đơn vị cho cơ quan BHXH.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

NLĐ nên chuẩn bị một tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, thuận tiện nhất.

- Với NLĐ đã có tài khoản ngân hàng cá nhân, thông tin cần cung cấp để nhận hỗ trợ là:

+ Tên Ngân hàng mở tài khoản (bao gồm cả tên chi nhánh).

+ Số tài khoản ngân hàng.

+ Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân được dùng để mở tài khoản ngân hàng.

- Với NLĐ chưa có tài khoản ngân hàng cá nhân: BHXH tỉnh khuyến khích NLĐ nên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để việc nhận hỗ trợ được nhanh chóng và chính xác nhất. Hiện nay, việc mở tài khoản ngân hàng cá nhân đã rất thuận tiện. Nhiều ngân hàng đã có dịch vụ mở tài khoản trực tuyến. NLĐ chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính hoặc laptop và đường truyền Internet là có thể thực hiện được dịch vụ này.

Lưu ý:Tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng với tên người nhận hỗ trợ. Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân phải trùng với số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân dùng mở tài khoản ngân hàng của NLĐ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BHXH HUYỆN TUY PHƯỚC

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, NLĐ, người SDLĐ vui lòng liên hệ cơ quan BHXH qua:

- Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phước  theo địa chỉ: 32 Xuân Diệu Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định, số điện thoại: (0256) 3633394

- Trụ sở BHXH  theo số điện thoại: (0256) 3633464

- Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh: https://binhdinh.baohiemxahoi.gov.vn

   Fanpage  BHXH tỉnh Bình Định: https://www.facebook.com/baohiemxahoibinhdinh để được hỗ trợ, giải đáp./.

Tác giả bài viết: Thu Hường - BHXH huyện

  Ý kiến bạn đọc

212/UBND-NN

V/v tổng hợp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:45

213/UBND-KTHT

CV kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 theo đề nghị của Văn phòng quản lý đường bộ III.4

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:33

211/UBND-NN

V/v góp ý cập nhật, điều chỉnh số liệu số hộ nghèo của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:9

52/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc cung cấp số liệu thống kê chính thức ngành xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:30

53/BC-UBND

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 82 | lượt tải:62
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay9,617
  • Tháng hiện tại220,074
  • Tổng lượt truy cập5,467,619
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây