Tuy Phước tổ chức kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 01/07/2021 00:00 164 0
Sáng ngày 30/6/2021, HĐND huyện Tuy Phước tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp, còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tuy Phước; các đồng chí lãnh đạo huyện; các vị đại biểu HĐND huyện XII; lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ mới. Để kỳ họp đạt kết quả, các vị đại biểu HĐND huyện cần căn cứ và dựa trên cơ sở nguồn nhân sự đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện. Đồng thời, quyết định số lượng Ủy viên hai Ban của HĐND huyện; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 1 buổi làm việc, kết quả các chức danh được bầu tại kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Bà Cao Hoàng Mộng Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Trưởng, Phó Trưởng ban hai Ban HĐND huyện

3. 1. Ban Kinh tế - Xã hội

- Ông Trần Duy Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trúng cử chức danh Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Bí thư Huyện đoàn, đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trúng cử chức danh Phó Trưởng ban chuyên tráchBan Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3.2. Ban Pháp chế

- Ông Nguyễn Văn Á, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trúng cử chức danh Trưởng ban kiêm nhiệm Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 - Bà Nguyễn Thị Bích Ninh, Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trúng cử chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo hai Ban HĐND huyệnkhóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  ra mắt nhận nhiệm vụ

4. Chủ tịch UBND huyện

Ông Huỳnh Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Phó Chủ tịch UBND huyện

-  Ông Nguyễn Ngọc Xuân,  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu HĐND huyện khóa XII, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Hùng Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

6. Các Ủy viên UBND huyện

-  Ông Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Ông Lê Văn Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện;

- Ông Tô Minh Chánh, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện;

-  Ông Đoàn Tấn Hiến, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện;

- Ông Hà Kim Thi, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện;

- Ông Trần Văn Nhựt, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;

- Ông Phan Văn Khiêm, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện;

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- Ông Lê Văn Thịnh, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện;

- Ông Huỳnh Thanh Trang, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện;

- Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện;

- Bà Hồ Thị Thu Hường, Trưởng phòng Phòng Y tế huyện.

Ủy viên UBND huyệnkhóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ

Thay mặt các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến cử tri trong huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII đã tín nhiệm và hứa với cử tri trong huyện sẽ cùng với tập thể HĐND huyện đoàn kết, nhất trí một lòng, đem hết tâm sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân đã tin tưởng giao phó. Đồng thời, đồng chí đã cảm ơn các vị khách quý, lãnh đạo huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XII đã hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ quỹ Covid-19 của Ủy ban MTTQVN huyện, với tổng số tiền 6.620.000 đồng (sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Đại biểu tham dự kỳ họp ủng hộ quỹ Covid-19

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tin tưởng và mong muốn các vị đại biểu, các vị vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân trong huyện, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND huyện, của cử tri trong huyện. Đặc biệt, ngay sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021./.

Tác giả bài viết: Thanh Sương

  Ý kiến bạn đọc

212/UBND-NN

V/v tổng hợp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:45

213/UBND-KTHT

CV kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 theo đề nghị của Văn phòng quản lý đường bộ III.4

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:33

211/UBND-NN

V/v góp ý cập nhật, điều chỉnh số liệu số hộ nghèo của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:9

52/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc cung cấp số liệu thống kê chính thức ngành xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:30

53/BC-UBND

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 82 | lượt tải:62
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay9,689
  • Tháng hiện tại220,146
  • Tổng lượt truy cập5,467,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây