Tuy Phước: Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thứ tư - 19/10/2022 16:25 258 0
Ngày 06/10/2022, đồng chí Huỳnh Nam - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng tình hình dịch Covid – 19 trong tình hình mới,… đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, căn cứ Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; đồng thời, đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy nội lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2022 đạt kết quả khả quan. Giá trị sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp (theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2022 đạt 1.988,175 tỷ đồng, đạt 79,37% KH năm, tăng 2,64% so cùng kỳ. Giá trị sản phẩm công nghiệp – xây dựng (theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2022 đạt 4.189,585 tỷ đồng, đạt 62,84% KH năm và tăng 6,8% so cùng kỳ. Riêng giá trị sản phẩm công nghiệp đạt 3.496,090 tỷ đồng, tăng 6,96% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thương mại và dịch vụ (theo giá so sánh 2010) đạt 2.067,984 tỷ đồng, đạt 91,68% so với KH năm và tăng 11,22% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 53,383 triệu USD, tăng 6,63% so với cùng kỳ, nhập khẩu đạt 6,893 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt 733,764 tỷ đồng, đạt 146,6% KH tỉnh, đạt 112,8% KH huyện, tăng 110,58% so với cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện phù hợp tình với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.
     

Về Chương trình nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện gắn với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Theo Kế hoạch đề ra, trong năm 2022 có 03 xã (Phước Quang, Phước Nghĩa, Phước Sơn) đạt xã nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 có 8/11 xã đạt nông thôn mới nâng cao và huyện Tuy Phước đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Về xây dựng đô thị loại V, hiện nay trên địa bàn huyện có 02 xã Phước Lộc, Phước Hoà đạt đô thị loại V và đang lập Đề án đề nghị tỉnh phê duyệt xã Phước Sơn đạt đô thị loại V cuối năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ phát triển đô thị đạt 44%.
32
Thành viên UBND huyện tham gia ý kiến tại hội nghị
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 trên địa bàn huyện là 942.514 triệu đồng; trong đó, phần vốn huyện quản lý là 286.286 triệu đồng, bao gồm: nguồn vốn tỉnh hỗ trợ: 30.938 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện: 255.348 triệu đồng; phần vốn xã, thị trấn quản lý là 656.228 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và triển khai thi công 73/95 công trình xây dựng mới, các công trình còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ. Giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đến 30/9/2022 là 323.516 triệu đồng/942.514 triệu đồng, đạt 34,32% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện còn một số tồn tại cần tập trung xử lý, giải quyết như: Công tác chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành theo tiến độ để đạt chuẩn theo quy định của các địa phương gặp rất nhiều khó khăn (do Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thay đổi); công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa tập trung đúng mức, xử lý không kịp thời, thiếu kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm; tình trạng người dân lấn chiếm đất đai cất nhà trái phép đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; ô nhiễm môi trường do rác thải do sinh hoạt, chăn nuôi có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và sức khỏe của người dân; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương, GPMB, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức thi công xây dựng đối với một số công trình còn chậm; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn một số hạn chế; một số nhiệm vụ UBND huyện giao cho các ngành và các địa phương thực hiện còn chậm so với yêu cầu;...
33
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương phải triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục các tồn tại hạn chế trong 9 tháng đầu năm 2022; đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền của Mặt trận và các Hội đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cả năm 2022 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra nhằm tạo tiền đề đến năm 2025 huyện Tuy Phước đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương khắc phục những tồn tại trong 9 tháng đầu năm 2022; đồng thời, tập trung phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế huyện gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vần đề an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tăng cường vai trò của Mặt trận và các Hội đoàn thể trong công tác phối hợp với các cấp chính quyền từ huyện đến địa phương trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,.…/.
 

Tác giả bài viết: Trọng Thiện - VP.HĐND&UBND huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

212/UBND-NN

V/v tổng hợp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:45

213/UBND-KTHT

CV kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 theo đề nghị của Văn phòng quản lý đường bộ III.4

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:33

211/UBND-NN

V/v góp ý cập nhật, điều chỉnh số liệu số hộ nghèo của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:9

52/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc cung cấp số liệu thống kê chính thức ngành xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:30

53/BC-UBND

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 82 | lượt tải:62
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay9,228
  • Tháng hiện tại219,685
  • Tổng lượt truy cập5,467,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây