Văn bản, chính sách mới

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước hướng dẫn lập danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước hướng dẫn lập danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri

 •   19/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/04/2016 Ủy ban nhân dân huyện có Công văn số 283/UBN-NV hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc lập danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri như sau:
Tuy Phước: Thống kê khối lượng và địa điểm tập trung bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng

Tuy Phước: Thống kê khối lượng và địa điểm tập trung bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng

 •   13/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/4/2016, UBND huyện ban hành Công văn số 267/UBND-TNMT về việc thống kê khối lượng và địa điểm tập trung bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Tuy Phước: Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử.

Tuy Phước: Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử.

 •   13/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2016, UBND huyện Tuy Phước ban hành Công văn số 269/UBND-NV về việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Tuy Phước: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn.

Tuy Phước: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn.

 •   11/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/4/2016, UBND huyện Tuy Phước ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện.
Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2016

Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2016

 •   11/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2016, UBND huyện Tuy Phước ban hành Quyết định về việc triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn việc lập và niêm yết danh sách cử tri

Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn việc lập và niêm yết danh sách cử tri

 •   08/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/03/2016 Ủy ban bầu cử huyện có Công văn số 07/UBBC về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện như sau:
Ảnh minh họa

Tuy Phước: Hướng dẫn phiếu bầu và công tác chuẩn bị hòm phiếu

 •   07/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/04/2016 Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện có Công văn số 14/NV-XDCQ về việc hướng dẫn phiếu bầu và công tác chuẩn bị hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện như sau:
Tuy Phước có 121 khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tuy Phước có 121 khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   06/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2016, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành các Quyết định phân chia khu vực bỏ phiếu tại 13 xã, thị trấn. Theo kết quả phân chia khu vực bỏ phiếu, các xã Phước Quang, Phước Thuận, Phước Lộc là nơi có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất có 11 khu vực, kế tiếp là các xã Phước Hòa, Phước An, Phước Sơn có 10 khu vực, các xã Phước Thành, Phước Thắng, thị trấn Tuy Phước có 9 khu vực, các xã Phước Hưng, Phước Hiệp, thị trấn Diêu Trì có 8 khu vực và xã có ít khu vực bỏ phiếu nhất là Phước Nghĩa có 7 khu vực. Tổng số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện là 121 khu vực.
Thực hiện báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

 •   05/04/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 856
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài hằng năm theo quy định. Ngày 30/3/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 234/UBND-NC về việc thực hiện báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.
Điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

 •   31/03/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, gồm 10 Chương với 98 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. So với các Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 2010 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 2003, thì Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 (Luật năm 2015) có một số nội dung được quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập liên quan đến quy trình, thủ tục bầu cử và để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật năm 2015 có một số điểm mới đáng chú ý như:
Ảnh minh họa

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

 •   31/03/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.
Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Y tế huyện

 •   30/03/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3/2016, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 414/QĐ-UBND, Bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Y tế huyện.
Ảnh minh họa

Hướng dẫn bổ sung độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   14/03/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/3, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình ký Văn bản số 02-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ảnh minh họa

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

 •   29/02/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
Tổ chức dạy võ cổ truyền trong thời gian ngoại khóa - Ảnh minh họa.

Thực hiện chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 – 2020

 •   14/01/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa

Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

 •   14/01/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

 •   29/11/2015 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.
Ảnh minh họa

Chính sách cho thanh niên tình nguyện

 •   17/11/2015 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Quyết định này nêu rõ những chính sách đối với thanh niên trong quá trình hoạt động tình nguyện cũng như khi kết thúc hoạt động tình nguyện
Ảnh minh họa

Thống nhất quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương

 •   17/11/2015 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương.

Các tin khác

212/UBND-NN

V/v tổng hợp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:45

213/UBND-KTHT

CV kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 theo đề nghị của Văn phòng quản lý đường bộ III.4

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:33

211/UBND-NN

V/v góp ý cập nhật, điều chỉnh số liệu số hộ nghèo của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:9

52/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc cung cấp số liệu thống kê chính thức ngành xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:30

53/BC-UBND

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Thời gian đăng: 09/02/2024

lượt xem: 82 | lượt tải:62
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập28
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay9,461
 • Tháng hiện tại219,918
 • Tổng lượt truy cập5,467,463
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây