Tuy Phước: tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư - 04/01/2023 08:25 347 0
Sáng ngày 23/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo quý IV và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Á - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Long Hưng – HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Năm 2022, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổ chức thực hiện các cuộc tra, giám sát đảm bảo đúng Chương trình, Kế hoạch đã đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã được nâng lên, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện, ổn định tình hình, xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, phát huy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Đã phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng, văn phòng cấp ủy tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 73 tổ chức và 5.561 đảng viên (số tổ chức Đảng được kiểm tra tăng 37,7% so với năm 2021); thi hành kỷ luật 14 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề 39 lượt tổ chức Đảng và 22 đảng viên (số tổ chức đảng được giám sát tăng 56,4% so với năm 2021); tiếp nhận 62 đơn, trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 01 tổ giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên, kết quả: 04 nội dung không đúng, 01 nội dung đúng một phần, đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Các cơ quan chức năng đã hòa giải, giải quyết 24 đơn; đang xem xét, giải quyết 16 đơn; các đơn còn lại hướng dẫn công dân và xếp lưu theo quy định..., UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 20 tổ chức đảng; việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 05 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 03 tổ chức đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 15 tổ chức đảng; tiến hành giám sát 19 tổ chức đảng và 21 đảng viên; tiếp nhận 32 đơn thư liên quan đến 01 tổ chức đảng và 15 đảng viên (trong đó có 06 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý). Qua xem xét, số đơn phải giải quyết: 11 đơn (có cùng nội dung và đối tượng bị tố cáo), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giải quyết, kết quả: 01 nội dung tố cáo đúng và 01 nội dung không đúng. Các đơn còn lại đã chuyển đơn, hướng dẫn người tố cáo và xếp lưu theo quy định,…

Với những kết quả đạt được trong công tác KTGS đã góp phần phòng ngừa các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch,vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa", củng cố niềm tin của Nhân dân.
26
Đ/c Nguyễn Văn Á - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác KTGS và kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch KTGS năm 2023; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu, đổi mới phong cách lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng định kỳ và giữa nhiệm kỳ; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng,.…/.

Tác giả bài viết: Thu Diệu - UBKT Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

320/BC-UBND

Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:20

132/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2024 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6

133/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:5

134/KH-UBND

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2025

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:7

318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 16 | lượt tải:10
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay2,937
  • Tháng hiện tại167,553
  • Tổng lượt truy cập7,294,842
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây