Tuy Phước: Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ sáu - 08/07/2022 08:29 348 0
Ngày 01/7/2022, đồng chí Huỳnh Nam – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, còn có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng tình hình dịch Covid – 19 trong tình hình mới,… đã và đang tác động đáng kể đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành Quyết định những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy nội lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định phát triển kinh tế - xã hội nên đã thực hiện và đạt so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2022, đạt 1.257,407 tỷ đồng, đạt 50,2% KH năm, tăng 2,39% so cùng kỳ. (Trong đó: Nông nghiệp 1.042,175 tỷ đồng, lâm nghiệp 19,376 tỷ đồng và thủy sản 195,856 tỷ đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.609,724 tỷ đồng, đạt 50,4% KH năm và tăng 11,4% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ thực hiện 1.261,870 tỷ đồng, đạt 55,9% so với KH năm và tăng 11,0% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 20,620 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 2,616 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 366,397 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tỉnh huyện, tăng 12,18% so cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện phù hợp tình với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. 
Về Chương trình nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện gắn với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Theo Kế hoạch đề ra, trong năm 2022 có 02 xã ( Phước Quang, Phước Nghĩa) đạt xã nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 có 8/11 xã đạt nông thôn mới nâng cao và huyện Tuy Phước đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Đối với việc xây dựng đô thị loại V, hiện nay trên địa bàn huyện có 02 xã Phước Lộc, Phước Hoà đạt đô thị loại V và đang lập Đề án đề nghị tỉnh phê duyệt xã Phước Sơn đạt đô thị loại V cuối năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ phát triển đô thị đạt 44%.
36
Thành viên UBND huyện giải trình ý kiến tại Hội nghị
 
Trong công tác đầu tư phát triển năm 2022 do UBND huyện làm chủ đầu tư là 220,843 tỷ đồng (trong đó, vốn TW, tỉnh hỗ trợ 24,838 tỷ đồng, vốn huyện 196,005 tỷ đồng), với 68 danh mục công trình. Đến nay, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và triển khai thi công 30/45 công trình xây dựng mới, các công trình còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ. Giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành 52.465 triệu đồng đạt 24% kế hoạch vốn đã bố trí.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện còn một số tồn tại cần tập trung xử lý, giải quyết như: Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa tập trung đúng mức, xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm; tình trạng người dân lấn chiếm đất đai cất nhà trái phép đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm;….Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương, giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức thi công xây dựng đối với một số công trình còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án khởi công mới đạt thấp; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn một số hạn chế; một số nhiệm vụ UBND huyện giao cho các ngành và các địa phương thực hiện còn chậm so với yêu cầu;...
37
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương phải xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, nhằm tạo tiền đề đến năm 2025 huyện Tuy Phước đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung các ngành, các địa phương tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đã được UBND huyện xác định tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 14/01/2022, khẩn trương khắc phục những tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, tập trung phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế huyện gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vần đề an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt đề cao vai trò của Mặt trận và các Hội đoàn thể trong công tác phối hợp với các cấp chính quyền từ huyện đến địa phương trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;….
38
Đồng chí Huỳnh Nam – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Tác giả bài viết: Trọng Thiện - VP HĐND&UBND huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

320/BC-UBND

Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:20

132/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2024 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6

133/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:5

134/KH-UBND

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2025

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:7

318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 16 | lượt tải:10
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay3,138
  • Tháng hiện tại167,754
  • Tổng lượt truy cập7,295,043
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây